Politika kolačića

Tehnologija vezana za kolačiće se koristi kako bi se analizirali trendovi, pratile aktivnosti posetilaca na stranici i omogućila personalizovana promotivna aktivnost. Ova stranica objašljava politiku upotrebe kolačića i njihove tehnologije na stranici Lussuria.rs, firme RUBIO DOO Vranje.

Kada prvi put posetite našu stranicu pojaviće vam se pop-up sa informacijama o korišćenju kolačića, i klikanjem na dugme Prihvatam izjavljujete da ste razumeli i da ste saglasni sa upotrebom kolačića objašnjenim u našoj Politici Kolačića, nakon čega se pop-up zatvara. Prihvatanje kolačića nije obavezno a upotreba kolačića može biti otkazana u bilo kom momentu. Podešavanje i uklanjanje kolačića može biti obavljeno u podešavanjima vašeg pretraživača vezanim za kolačiće. Uklanjanje nekih kolačića može dovesti do delimično izmenjenog funkcionisanja nešag online sistema.

Šta su digitalni kolačići?

Kolačići su mali tekstualni fajlovi, delovi kodova, koji se se sačuvaju u vašem pretraživaču kada posetite naš sajt. Pri sledećim posetama, na osnovu tih fajlova naša stranica prepoznaje vaš pretraživaš i prilagođava stranicu vašim preferencijama iz prethodnih aktivnosti kako biste imali što bolje iskustvo. Kolačići nisu u stanju da pristupe vašem računaru i ličnim fajlovima, kompletna aktivnost se završava u vašem pretraživači u doslovno su bezopasni po vas.

Kolačići koji se postavljaju od strane našeg sajta se zovu first-party cookies, a kolačići koji se postavljaju od strane naših partnera ovlašćenih za marketing aktivnosti se nazivaju third-party cookies. Ovakvi kolačići nisu pod našom kontrolom, a koriste se uglavnom u svrhe marketing i prilagođenog oglašavanja, pa se o njima detaljnije može pročitati u Politikama kolačića tih firmi.

Za šta se koriste kolačići?

Kolačići služe da bolje razumeju preferencije posetioca internet stranica. Ovo se dešava na osnovu prethodnih aktivnosti posetilaca, a sve aktivnosti posetilaca na našoj stranici prolaze kroz algoritam razumevanja i kasnije sama stranica automatski se prilagođava preferencijama koristnika bilo da se radi o prezentovanju sadržaja ili o marketing ponudama za posetioce. Iako se kolačići postavljaju u pretraživače svih uređaja, oni ne skupalju lične podatke posetilaca.

Koji kolačići se nalaze na našoj stranici?

Neophodni kolačići [necessary cookies] – pomažu internet stranici da bi uopšte funkcionisala na ispravan način. Bez njih, stranice ne bi bile u stanju da pokrenu neke bazične funkcije.

Preferencijalni kolačići [preference cookies] – omogućuju stranici da zapamti neke osnovne informacije o vama i tako prilagodi izgled same stranice.

Statistički kolačići [statistical cookies] – pomažu da se razume na koji način posetioci komuniciraju sa samom stranicom, putem anonimnog prikupljanja informacija i podataka.

Marketing kolačići [marketing cookies] – služe kako bi ste pratila aktivnost posetilaca po samoj stranici i na osnovu toga da se prikažu reklame prilagođene njihovom ukusu.

Kolačići performansi [performance cookies] – ovi kolačići prepoznaju da se posetioc vratio na stranicu i sadrže bazične informacije o posetiocu, poput lokacije. Ovi kolalići nisu neophodni ne utiču značajno na iskustvo koristnika.

Kolačići socijalnih mreža [social media cookies] – pomažu da se integrišu marketinške funkcionalnosti društvenih mreža na stranici, i koriste se isključivo u promotivne svrhe. U ove kolačiće uglavnom spadaju kolačići trećih lica nad kojima nemamo kontrolu, i u slušaju strepnje nad svojom sigurnosti savetujemo da pročitate politiku kolačića socijalnih mreža.
Kako se kontrolišu kolačići?

U svakom momentu, u podešavanjima pretraživača, se može podesiti delimično ili potpuno prihvatanje kolačića, kao i pogledati tipove kolačića i nazive firmi čiji se kolačići koriste na stranici koju ste posetili. Na linkovima ispod, može se naći više infomacija o kontorli kolačića na najpopularnijim svetskim pretraživačima:

Microsoft Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Apple Safari:
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US

Da li se kolačići dobijaju i preko e-maila?

Promotivni e-mailovi, ukoliko su poslani, sadrže kolačiće koji pružaju povratnu informaciju da li je mail otvoren i da li je kliknuto na postavljeni link. Ovi kolačići se koriste samo u analitičke shvrhe i na zadržavaju se u pretraživaču posetioca.

Piksel tehnologija (Web Beacon)

Osim kolačića koristi se i tzv. Piksel tehnologija kako bi se na što bolji način ispratila aktivnost svakog posetioca na internet stranici. Pikseli za praćenje (tracking pixel) omogućavaju da se prepoznaja kretanje po samoj stranici kao i kretanja među stranicama od internet prodavnice do socijalnih mreža i nazad, kao i aktivnosti koje nastaju u tim promenama sa stranice na stranicu.