Politika Privatnosti

Procesiranje ličnih podataka i politika privatnosti odnosi se na sagalsnosti osoba na koje se podaci odnose u svrhu slanja poslovnih poruka i u svrhu drugih aktivnosti direktnog online marketinga.

Identifikacija kontrolora i kontakt podaci

Kontrolor vaših ličnih podataka je RUBIO DOO, Karađorđeva 33, 17000 Vranje, MB: 21668940, PIB: 112412624 (u daljem tekstu „Kontrolor“).

Kontakt informacije

Oficir za zaštutu ličnih podataka: Goran Dimitrijević, direktor firme, email: zdravo@lussuria.rs.

Pravni osnov za zakonsko procesiranje ličnih podataka

Pravna osnova za procesiranje vaših podataka je vaša saglasnost data Kontroloru po osnovu Člana 6 (1) (a) Regulacije (EC) No 2016/679 Europskog Parliament i Savet za zaštitu pojedinaca u vezi procesiranja ličnih podataka i slobodnog protoka i razmene takvih podataka kojom se ukida Direktiva 95/46 / EC (Opšta Regulativa zaštite ličnih podataka) (u daljem tekstu “Regulativa”).

Svrha procesiranja ličnih podataka

Svrha procesiranja vaših ličnih podataka je za upotrebu sistema, poslovnih komunikacija, i drugih marketing aktivnosti Kontrolora sa vama.

Ne postoji automatska individualna odluka koju donosi Kontrolor u vezi sa Članom 22 Regulative.

Vremenski rok čuvanja ličnih podataka

Rok u kojem će vaši lični podaci biti čuvani od strane Kontrolora je 3 godine, ali ne duže od toga, osim ukoliko se vaša saglasnost za upotrebu podataka (u ove svrhe) ne povuče u tom vremenskom roku.

Ostali korisnici ličnih podataka

Vaši lični podaci će biti korišćeni samo kod sledećih korisnika:
Firme za server i web administraciju, Firme za marketing i promociju, Firme za knjigovodstvene usluge i Firme za dostavu pošiljaka.

Prava korisnika ličnih podataka

Pod setom uslova korišćenja ličnih podataka, navedenim u Regulativi imate pravo da tražite od svog Oficira pristup, ispravku ili uklanjanje vaših ličnih podataka, kao i limitiranje procesiranja vaših ličnih podataka, imate pravo prigovora na procesiranje vaših ličnih podataka, kao i pravo prenosivosti vaših ličnih podataka.

Imate pravo u bilo kom trenutku da povučete saglasnost procesiranja vaših ličnih podataka koje je dato Kontroloru. U slučaju da se to desi, ovo neće uticati na zakonitost prava na procesiranje koje je dato u prošlosti, pre nego što je povučeno. Vaša saglasnost na procesiranje ličnih podataka može biti povučena slanjem na email zdravo@lussuria.rs.

Ukoliko verujete da procesiranje vaših ličnih podataka ili da je Regulativa sama bila zloupotrebljena, imate pravo, između ostalog, i da podnesete žalbu kod nadležnog organa.

Nemate nikakvih obaveza da dostavite svoje lične podatke. Dostavljanje svojih ličnih podataka nije ugovor koji ima pravne obaveze niti uključuje potrebu za zaključivanjem ugovora.